Back2top

 

Persoonsgegevens die wij verwerken – 24-08-2017

Dat Smaakt Naar Bier verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Subscriptie op de chatbot van Dat Smaakt Naar Bier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@datsmaaktnaarbier.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Dat Smaakt Naar Bier verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en enquêtes

Hoe lang we gegevens bewaren

Dat Smaakt Naar Bier zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Dat Smaakt Naar Bier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Dat Smaakt Naar Bier gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Wij verzamelen gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt met statistiekprogramma’s, waarbij wij ons houden aan de privacywetgeving. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • Het IP adres van uw internet aanbieder
  • De browser die u gebruikt
  • Vanaf welke pagina u op onze website bent terechtgekomen
  • Wanneer en hoe lang u datsmaaktnaarbier.nl bezoekt
  • Welke pagina’s u bekijkt op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@datsmaaktnaarbier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Dat Smaakt Naar Bier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Dat Smaakt Naar Bier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@datsmaaktnaarbier.nl