Back2top

 

 

De aankomende weken zijn er verschillende winacties op de Facebookpagina van Dat Smaakt Naar Bier waarmee je te gekke prijzen kan winnen!
Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Dat Smaakt Naar Bier. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels.

 

ACTIEVOORWAARDEN EN SPELREGELS

1. Win- en reviewacties worden uitgeschreven door Dat Smaakt Naar Bier gevestigd te Den Haag. Op win- en reviewacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u heeft voldaan aan de actievoorwaarden die aangegeven staan in de Facebookberichten over het winnen van de actie.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland.  Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het Facebookaccount waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Dat Smaakt Naar Bier kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald zal Dat Smaakt Naar Bier hiervoor zorg dragen.

14. Medewerkers van Dat Smaakt Naar Bier zijn uitgesloten van deelname.

15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen worden alleen gebruikt door Dat smaakt Naar Bier voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Dat Smaakt Naar Bier.

17. Dat Smaakt Naar Bier handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met INFO@DATSMAAKTNAARBIER.NL en wordt er binnen 14 dagen een reactie verstuurd.